ග්රැෆයිට්

  • Oil Impreginated Graphite Bearing සහ bushing

    Oil Impreginated Graphite Bearing සහ bushing

    tures තෙල් impregnated;ස්වයං-ලිහිසි කිරීමේ ඇඳුම් ප්‍රතිරෝධී සහ දිගු ආයු කාලයක් සේවය ඉහළ කාර්ය සාධන දරණ ආන්තික බරකින් යුක්ත විය හැකිය, අඩු වේගයකින් ප්‍රතිවර්තනය සහ දෝලනය වන යෙදුම් හොඳ තාප සන්නායකතා ගුණය අපිරිසිදු හා විඛාදන පරිසරයක භාවිතා කළ හැකිය ඉහළ ස්ථිතික බරක් සඳහා සුදුසු අනෙකුත් දරණවලට වඩා ඉතා අඩු ශබ්දයක් යෙදිය හැකිය. පුළුල් උෂ්ණත්වයකදී අවහිරතා වලට හොඳ ප්‍රතිරෝධයක්, විඛාදනයට ප්‍රතිරෝධී, තෙතමනයට ප්‍රතිරෝධී ග්‍රීස් ප්ලාස්ටික් ස්ථායීතාවය, වෙල්ඩබිල්...