අපගේ හවුල්කරුවන්

වාහන අමතර කොටස්
1.MAAG ඔටෝමෝටිව් ඔස්ටියාවෙන්
2.Teknatex APS ඩෙන්මාර්කයෙන්
3. ETIS ස්වයංක්‍රීයකරණය Malavsia වෙතින්
4.SUMITOMO ජපානයෙන්
5.Newsun in China
මෝටර් බෝංචි
1.Keytronic ඇමරිකාවෙන්
2.Avanzt සිංගප්පූරුවෙන්
3. ස්ලෝවැකියාවෙන් ඔරාවා
4. නෙදර්ලන්තයේ සිට Ultimaking
කාර්යාල උපකරණ
බල්ගේරියානු භාෂාවෙන් 1.APS
2.අමෙරිකාවෙන් IPC
3. හොංකොං සිට සර්ටස්
ගෘහස්ථ උපකරණ
1. ATLANT Inc බෙලරුස් වෙතින්
2.චීනයේ Littleswan
bx