අපගේ හවුල්කරුවන්

වාහන අමතර කොටස්
1. ඔස්ටියාවෙන් MAMAG ඔටෝමෝටිව්
2. ඩෙන්මාර්කයේ ටෙක්නෙටෙක්ස් ඒපීඑස්
3. මලාවිසියාවෙන් ස්වයංක්‍රීයකරණය
4.සුමිටෝමෝ ජපානයෙන්
5. චීනයේ නිව්සන්
මෝටර් බීනින්
1.කයිට්‍රොනික් ඇමරිකාවෙන්
2. සිංගප්පූරුවෙන් ඇවන්ස්ට්
3. ස්ලෝවැකියාවේ ඔරාවා
4. නෙදර්ලන්තයෙන් වැඩි දියුණු කිරීම
කාර්යාල උපකරණ
1.ඒපීඑස් බල්ගේරියානු භාෂාවෙන්
2.අයිපීසී ඇමරිකාවෙන්
3. හොංකොං සිට සර්ටස්
ගෘහස්ථ උපකරණ
1. බෙලරුසියාවෙන්
2. චීනයේ ලිට්ල්ස්වාන්
bx