මල නොබැඳෙන

  • stainless bearing

    මල නොබැඳෙන

    විශේෂාංග තෙල් ආලේපිත; ස්වයං-ලිහිසි කිරීම පළඳින්න ප්‍රතිරෝධී සහ දීර් life ායුෂ සේවාවක් විෂ්කම්භය S7 පතුවළ ඉවසීම නිර්දේශ කරන්න f7 / g6 නිවාස ඉවසීම නිර්දේශ කරන්න H7 ඇසුරුම් සහ නැව් ඇසුරුම් ඩෙටායි ...