ලෝකඩ -2

  • metal sintered bronze gear

    ලෝහ සින්ටර් ලෝකඩ ආම්පන්න

    ආදර්ශ ලෝහ සින්ටර් ලෝකඩ ආම්පන්න ද්‍රව්‍ය Fe; FeCu මිශ්‍ර ලෝහය, Cu, FC0208 ස්ටයිල් ස්ලීව්, ෆ්ලැන්ජ්, ගෝලාකාර, කුඩා, විශ්වාසනීය සේදුම්කරු, සැරයටි ප්‍රමාණය 1) අභ්‍යන්තර 3-70 මි.මී. ස්වයං ලිහිසි කිරීම පළඳින්න ප්‍රතිරෝධී සහ දීර් life ායුෂ සේවාවක්